Derfor er energirenovering en god idé

Hulmursisolering giver besparelser med det sammeDer er mange gode grunde til at tænke energi ind i dine renoveringsplaner. Det er fx langt mere effektivt, og dermed billigere, at få udført renovering og energioptimering samtidig. Hvis du fx skal have nyt tag, kan du ligeså godt udnytte, at håndværkerne er i huset, og få efterisoleret loftet i samme arbejdsgang. Desuden vil de besparelserne du opnår på energiforbruget ofte kunne medfinansiere en renovering.

Når du energioptimere din bolig, opnår du en række fordele:

 • Lavere energiregning
 • Fremtidssikring mod stigende energipriser
 • Øget markedsværdi, idet et bedre energimærke har stor betydning i en salgssituation
 • Bedre komfort når træk og kuldenedfald reduceres
 • Bedre udnyttelse af boligarealet når der ikke længere er træk fra vinduer og kolde uopvarmede rum
 • Bedre indeklima.

Energirigtige boligforbedringer betaler sig

Hulmursisolering

I dette eksempel hulmursisolerer vi et hus fra 1935, der opvarmes med et nyt og kondenserende gasfyr, huset har ingen isolering i hulmuren i forvejen. Der indblæses 75-80 mm isolering i et samlet hulmursareal på 85 m2.

 • Den årlige energibesparelse efter isolering i kWh er: 7.820 kWh
 • Den årlige besparelse ved en naturgaspris på 9,25 kr. pr. m³ er: 6.577 kr.
Jordvarmeanlæg

I dette eksempel installerer vi et jordvarmeanlæg på 8kW i et 130 m2 stort parcelhus med et olieforbrug på 2.400 l om året.

 • Det årlige energiforbrug på oliekedlen er sammenlagt: 24.508 kWh
 • Det årlige energiforbrug på jordvarmeanlægget er sammenlagt: 5.650 kWh
 • Den årlige besparelse i kWh er: 18.858 kWh
 • Årlige udgifter til oliefyr, olie, strøm, service: 30.243 kr.
 • Årlige udgifter til jordvarmeanlæg, strøm, service: 10.888 kr.
 • Den årlige besparelse i kr. er: 19.355 kr.
Luft-luftvarmepumpe

I et elopvarmet hus på 130 m2 opført i 1970’erne installeres en luft-luftvarmepumpe, med en SCOP på 3,3, til at dække husets behov for rumvarme, ca. 70% af det samlede varmebehov. Brugsvand opvarmes fortsat med el.

 • Det årlige energiforbrug til elvarme, (vand og rumvarme): 19.200 kWh
 • Det årlige energiforbrug til varmepumpe, ( 70% af rumvarmen): 11.706 kWh
 • Den årlige besparelse i kWh er: 7.494 kWh
 • Årlige udgifter til elvarme, (vand og rumvarme) i kr.: 33.600 kr.
 • Årlige udgifter til varmepumpe, (rumvarme) i kr.: 21.486 kr.
 • Den årlige besparelse i kr. er: 12.114 kr.

Se flere udregninger her:

Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger 2014.