Engko – Ærlig energirådgivning

engko_01032012_nr0049Engko tilbyder professionel og uvildig energirådgivning for private og virksomheder. Engko ejes af Jan Høilund Christensen, som er faglært tømrer og løbende videreuddannet. Det er sket blandt andet gennem Teknologisk Institut og i dag er Jan energirådgiver på fuldtid. Jan har senest gennemgået Energistyrelsens uddannelse til BedreBolig-rådgiver.

Energirådgivning fra Engko kendetegnes ved gennemarbejdede projekter og bygger på erfaring og stor faglig viden. Det gælder både inden for energioptimering, byggematerialer, nybyggeri af lavenergihuse samt renovering af den ældre boligmasse. Vi følger udviklingen på området nøje og deltager løbende i efteruddannelse samt messer i ind- og udland.

I Engko satser vi på tværfagligt samarbejde mellem faggrupperne i byggebranchen. Samarbejde mellem lokale håndværkere er et af grundelementerne i Engkos vision:

  • Den eksisterende boligmasse skal forbedres
  • Komforten skal højnes
  • Boligejerne skal ikke påføres ekstra udgifter
  • Energioptimering skal være et gode og ikke et krav.